Lezen

Lezen is een vaardigheid die iedereen kan leren. Voordat we kunnen lezen moeten we eerst letters kennen en deze letters aan elkaar kunnen plakken. Soms bezit uw kind deze vaardigheden nog niet goed genoeg. Door onderzoek te doen naar deze vaardigheden, kan ik bekijken of het lezen hierdoor niet lukt. Soms zitten de problemen dieper en zijn veel oefeningen nodig om vast te kunnen stellen of uw kind dyslectisch is. Dit kan pas na anderhalf jaar leesonderwijs en minimaal een uur per week extra leesondersteuning. Ik kan uw kind gerichte leesoefeningen geven en een plan van aanpak opstellen, iedere 12 weken bekijken we wat de vorderingen zijn en hoe we de volgende periode aan de slag gaan.

Doelgroep:

Kinderen uit groep 3 t/m 8