Spelling

Het onthouden van spellingregels gaat niet bij ieder kind vanzelf. Hierbij kan ik ondersteuning bieden. Aan de hand van een dictee bekijk ik wat uw kind nog lastig vindt. Met gerichte oefeningen gaan we aan de slag om de regels te leren. In een plan van aanpak wordt inzichtelijk gemaakt waar we mee oefenen en kunnen we na 8 weken bekijken wat er bereikt is.

Doelgroep:

Kinderen uit groep 4 t/m 8